Giới thiệu

Chi Hội Đá Quý Thành Phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Gemstones Association - HCMGA

Tổng quan

Chi hội Đá quý thành phố Hồ Chí Minh (HCMGA) là thành viên Hội Đá Quý Việt Nam (VAG), được thành lập ngày 30/1/2016. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động của mình.

Tôn chỉ mục đích

Với mục đích tập hợp các đơn vị tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại VN hoạt động trong lĩnh vực đá quý cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển ngành đá quý theo tiêu chí tốt đẹp, giữ gìn phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp, phục vụ lợi ích quốc gia và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.

Phạm vi hoạt động

Chi Hội Đá Quý TPHCM hoạt động trên phạm vi Tỉnh TP HCM và các tỉnh lân cận. Có trụ sở tại số 2 - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM.

Chủ tịch Chi Hội : ông Trần Anh Tuấn.

Văn phòng Chi hội