Topaz

Topaz – nhôm silicat chứa flo. Tên gọi của đá có được là từ tên gọi của đảo Topazzos ở Biển Đỏ nay là đảo Sainy – Jones). Theo một giả thiết khác, tên gọi hiện nay “topaz” xuất phát từ từ “sanskrit topazz” – “lửa”, “ngọn lửa”, “ấm áp”. Màu sắc của đá được […]