ĐÁ NGỌC NHÂN TẠO

Hiện nay đá ngọc nhân tạo rất phổ biến trên thị trường. Ở Việt Nam chưa được đánh giá chính xác, nhưng nhiều thông tin cho biết đá ngọc nhân tạo chiếm không dưới 50%. Có các loại đá ngọc nhân tạo sau: ĐÁ NGỌC TỔNG HỢP (SYNTHETIC STONES) Là sản phẩm do con người tạo […]

SỰ HÌNH THÀNH ĐÁ NGỌC

Các đá ngọc là các khoáng vật và đá được hình thành trong các quá trình hoạt động địa chất diễn ra trong suốt lịch sự phát triển của Trái Đất. Tùy theo nguồn gốc năng lượng tạo ra khoáng vật và đá người ta chia ra các quá trình tạo khoảng nội sinh xảy […]