KIM CƯƠNG

Kim cương được biết đến như là loại đá quý có giá trị cao nhất. Đây là loại đá quý có độ cứng cao nhất so với tất cả các khoáng vật trong thiên nhiên (theo thang độ cứng khoáng vật Mohs). Tuy nhiên nhân tố chính tạo nên giá trị kim cương chính là […]