Bài viết

Tổng kết hoạt động Chi hội đá quý TP. HCM năm 2016

Chi hội đá quý thành phố Hồ Chí Minh thành lập & Đại hội chính thức vào ngày 30/01/2016.

Sau gần một năm hoạt động, ngày 18/12/2016, Chi hội đá quý TP. HCM đã tổ chức buổi họp mặt tổng kết

Từ con số ban đầu 30 hội viên đến ngày 15/12/2016 đã có tổng cộng 86 hội viên tham gia. Chi hội đá quý TP. HCM bước đầu xây dựng được mối quan hệ thân tình trong các thành viên, tương trợ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống.

Trong năm 2016 Chi hội đã tổ chức hai lần sinh hoạt chuyên đề với các nội dung:

  • Thống nhất chọn logo cho chi hội
  • Thống nhất xây dựng trang web của Chi hội
  • Chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nghề nghiệp (cả trong và ngoài nước)
  • Thảo luận nhiều lĩnh vực thuộc nghề nghiệp vàng và trang sức đá quý
  • Tổ chức bán một số hiện vật của Hội viên đóng góp để gây quỹ hội

Trong buổi họp mặt tổng kết các thành viên Chi hội đá quý TP. HCM cũng đã đưa ra định hướng phát triển hội và kế hoạch làm việc trong năm 2017

Hãy đăng nhập để viết bình luận