Khái niệm về đá ngọc

Khái niệm chung về đá ngọc Từ đá quý (Precious stones) được sử dụng từ lâu, để chỉ các khoáng vật, đá và một số vật liệu hữu cơ có màu sắc đẹp, bền và hiếm dùng làm đồ trang sức. Dựa vào giá trị người ta còn chia đá quý thành hai loại: đá quý […]