Đá bán quý / Thạch anh

Mã sản phẩm : 5f8cf9b56f4fb

Tình trạng : Còn hàng

  • Ý nghĩa:
    - Thạch Anh Đen là loại đá trấn trạch, giúp chế ngự năng lượng xấu…

      27


Mã sản phẩm : 5f8cf64ed40eb

Tình trạng : Còn hàng

  • Ý nghĩa và công dụng :
    - Giúp điều hòa cả bảy luân xa trên cơ…

      6