RA MẮT CHI HỘI ĐÁ QUÝ TPHCM

Ngày 30/1/2016, Chi Hội Đá Quý TPHCM đã tổ chức đại hội, chính thức ra mắt tại TPHCM. Đây là chi hội thứ 4 của Hội Đá Quý Việt Nam được thành lập trong năm nay.

Chi hội đá quý TPHCM  hoạt động trên phạm vi TPHCM và một số tỉnh xung quanh với nhiệm vụ đoàn kết, giúp đỡ các hội viên duy trì, phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng về đá quý; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tiếp thu và truyền bá công nghệ mới, góp phần khôi phục và phát triển ngành Đá quý tại TPHCM.

Ngoài ra, chi hội TPHCM cũng sẽ đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên liên quan đến các hoạt động về đá quý, phối hợp với các cơ quan tổ chức các hội chợ đá quý trong và ngoài nước cũng như  tập hợp những vướng mắc, kiến nghị của hội viên để trình Nhà nước giải quyết,…

 

Đại hội đã thông qua quy chế, định hướng và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016- 2021 gồm 9 người. Trong đó Chủ tịch là ông Trần Anh Tuấn, 3 Phó  chủ tịch là ông Nguyễn Văn Trung, Ngô Đức Tiến, Ngô Văn Hoàng và đại diện Ban kiểm soát là ông Nguyễn Văn Hải.