Kiến thức
Thanh Lê - BTĐC

Cấu trúc bên trong của opal quý làm cho nó nhiễu xạ ánh sáng; tùy thuộc vào điều kiện hình thành mà có thể đem lại nhiều màu sắc rực rõ khác nhau.

  0 Comments