Thông báo về việc Hợp tác tổ chức tham gia Hội chợ Trang sức và Đồng hồ IJV 05.2019

Hội đá quý Việt Nam Hợp tác tổ chức tham gia Hội chợ Trang sức và Đồng hồ với WORD TRADE FAIR có trụ sở tại 19-21 Shing Yip street, Kwun Tong, Kowloon HongKong SAR. Được tổ chức từ ngày 16-20.05.2019 tại Trung tâm triển lãm Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đây là cuộc triển lãm mang tính toàn cầu với hầu hết là các đơn vị quốc tế tham gia. Chi hội Đá Quý TP Hồ Chí Minh (được ủy quyền của Hội Đá Quý Việt Nam) phụ trách các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý Việt Nam trong kỳ hội chợ này với 20 gian hàng (mỗi gian hàng tương đương diện tích 9m2) theo tiêu chuẩn quốc tế.

Phía Hội Đá Quý Việt Nam được ghi nhận như là Nhà tài trợ cho Hội chợ. 
Các đơn vị tham gia sẽ được tham gia các hoạt động quảng bá đặc sắc của Hội Đá Quý Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra triển lãm:
Có tên trong trang quảng cáo A4 trên cuốn sách hướng dẫn hội chợ. Logo tên Hiệp hội, DN thành viên sẽ xuất hiện trên một loạt các phương tiện quảng bá của đơn vị tổ chức, website, facebook, liên kết trong các thư gửi từ hệ thống email marketing với 30.000 emails, sms trong nước cho 10.000 khách hàng, các báo chí truyền hình đến đưa tin về hội chợ.

📌 Giá cho thuê mỗi gian hàng dành cho hội viên hội đá quý là 14.000.000 VND
📌 Giá cho thuê mỗi gian hàng không là hội viên hội đá quý là 18.000.000 VND

☎️ Liên hệ đăng ký : mrs Liên (thư ký chi hội): 0931276828
Email : thukyhcmga@gmail.com

www.chihoidaquyhcm.com

Tài khoản chi hội :
BIDV chi nhánh Trường Sơn (có giám sát của BCH)
177 10 000 167 471
Nguyen Thi Hong Lien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *